Action Bar :MobileCoder I MobileCoder.NET I Mobil Programlama I Android Programlama I Mobil Geliştiricilerin Buluşma Noktası I www.MobileCoder.Net

Action Bar

02.04.2015 tarihinde Android Programlama kategorisine eklenmiş, 206 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Action Bar Nedir?

Action Bar’ın Türkçe anlamı; işlem çubuğu, menü çubuğudur.

Action Bar uygulamamızın en üst yada en altında yer alan içinde action itemlerin(Share,add,return vs…),activity başlığının,aktivity iconunun yer aldığı bir View’dır. Arama yapma, menü çıkarma, önceki aktiviteye dönme vs… gibi çeşitli özellikleri barındırabilir. Diğer Android uygulamalarıyla tutarlı bir arayüz sağlanmasına yardımcı olacak ve uygulamanızı kolayca alışılabilir kılacak birkaç önemli kullanıcı arayüzü özelliği sağlar.

Ana işlevleri şunlardır:

-Uygulamanıza bir kimlik veren ve kullanıcının  uygulamalarınızdaki yerini belli eden ayrılmış bir alan

-Önemli eylemlere(Arama gibi) tahmin edilebilir bir yolla erişim

-Navigasyon ve görüntü değiştirme desteği (sekmelerle veya açılır listelerle)

Action bar özellikle  API Level 11(3.0 Honeycomb) ‘den sonra yaygınlaşmış, Android ‘deki standart fiziksel tuşların yerine geçecek olan özelliktir. Android 3.0 altında kullanmak isteyenler Android Support Library i projelerine dahil etmeleri gerekmektedir. Normalde java classımızı Activity e extends ederiz ancak Android 3.0 altında Action Bar kullanmak isteyenler Activity e extends etmeyip ActionBarActivity e extends etmelidirler. Ayrıca Action Bar için sizin harici olarak bir kod yazmanıza gerek yoktur. Android, action bar ‘ı sizin için otomatik ekler.

actionbar-actions

Action Bar’ı Ayarlamak

Action Bar’ı eklemek için Action Bar’a izin veren bir temayı kullanan Activity gerekiyor. Böyle bir temanın nasıl isteneceği uygulamanızın desteklediği en düşük Android sürümüne bağlıdır. Bu nedenle bu içeriği desteklenebilecek en düşük Android sürümüne bağlı olarak iki parçaya ayırarak anlatacağız.

-Android 3.0 ve Üstünü Desteklemek

Android 3.0 (API level 11) ile birlikte Theme.Holo temasını kullanan tüm Activity’lerin içine Action Bar yerleştirilmiş oldu. Theme.Holo teması targetSdkVersion veya minSdkVersion değerlerini “11” veya yukarısı yaptığınızda varsayılan olarak etkin olan bir temadır.

Kısacası Activity’lerinize Action Bar eklemek istiyorsanız, basitçe her iki değeri 11 ve üstü yapmanız yeterli.

Örnek:

<manifest … >

<uses-sdk android:minSdkVersion=”11″ … />

</manifest>

Not: Eğer kendiniz bir tema oluşturduysanız, onun Theme.Holo temasını ebeveyni (parent) olarak kullandığından emin olmalısınız.

Artık Theme.Holo teması, uygulamanıza ve tüm Activity’lerine Action Bar gösterilebilmesini sağlayacaktır.

-Android 2.1 ve Üstünü Desteklemek

Android 3.0’dan aşağıdaki (Android 2.1’e kadar) sürümlerde Action Bar eklemek için uygulamanıza Android Support Library’yi eklemeniz gerekiyor.

Başlamak için “Support Library Kurulumu” belgesini okumanız ve v7 appcompat kütüphanesini kurmanız gerekiyor.

Support Library kütüphanesi, yeni gelen özellikleri eski apilerde kullanabilmemizi sağlar.

Projeniz ile Support Library entegrasyonunu tamamladıysanız devam edebilirsiniz:

 1. Activity’nizi ActionBarActivity sınıfından türeyecek şekilde güncelleyin. Örneğin:
  public class MainActivity extends ActionBarActivity { … }
 2. Manifest dosyasında <application> elemanını veya her <activity> elemanını Theme.AppCompat temasını kullanacak şekilde güncelleyin. Örneğin:
  <activity android:theme=”@style/Theme.AppCompat.Light” … >

NOT: Eğer kendiniz bir tema oluşturduysanız, onun Theme.AppCompat temasını ebeveyni (parent) olarak kullandığından emin olmalısınız. Ayrıntılar için Action Bar’ı Biçimlendirmek içeriğine bakabilirsiniz.

Artık Activity’niz Android 2.1 (API 7) ve üzerindeki sürümlerde Action Bar ile birlikte gelecektir.

Manifest dosyasında uygulamanızın API seviyesini de uygun şekilde belirtmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım:

<manifest … >

<uses-sdk android:minSdkVersion=”7″  android:targetSdkVersion=”18″ />

</manifest>

Action bar Android SDK 11 veya üst versionlarda çalışır. Kullanılan temayı değiştirerek action bar devre dışı bırakılabilir, fakat varsayılan Android temasında, action bar aktiftir. SDK 11’den önceki sürümlerde action bar yerine options menü kullanılır. Options menü, kullanıcı option butonuna tıkladığı zaman gösterilir. Action bar options menüden daha kullanışlıdır, çünkü action bar açık bir şekilde görülebilmesine karşın, options menü sadece options tuşuna basıldığında görülür. Kullanıcı uygulamamızın options menüye sahip olup olmadığını options butonuna basmadıkça bilemez.

Action Bar Kullanımı ile İlgili Bir Örnek:

Öncelikle Eclipse ‘de yeni bir proje açalım ve tüm adımları müdahale etmeden ilerletelim(main aktivitesini, aktivite layout ‘unu, menüsünü vs… eklesin).

Daha sonra res>menu>main.xml dosyasını açalım. Burada aşağıdaki iki adet tab göreceksiniz. Birisi layout(menüyü görsel olarak hazırlamak için), diğeri main.xml(kodlamak için) biz görseli kullanalım. Menu Elements penceresinden Add… ‘e tıklayarak bir menü elemanı ekleyelim. Sol tarafta açılan panelden ise gerekli özellikleri doldurmaya başlayalım. Tablodaki özellikleri doldurmak şimdilik bizim için yeterlidir.

MEN1_1~1

 

Özellik Tanım
Id Menü elemanına dışardan erişimi sağlayacağımız isim
Title Menü elemanının görünür başlığı
Icon Menü elemanının ikonu
Show as action Menü elemanının nerede konumlanacağı(buton ile mi action bar ile mi?)

Bu tabloda action bar ‘ı kullanmamızı sağlayan xml özelliği “show as action” dır.  Show as action özelliğinin 5 adet değeri vardır. Aşağıdaki tabloda bu değerler açıklanmıştır.

Özellik Değer
ifRoom Menü elemanını action bar ‘da çıkartır.
withText Menü elemanına title özelliğini de ekler
Never Menü elemanının action bar ‘da çıkmasını engeller
Always Menü elemanı her zaman action bar ‘da çıkar
collapseActionView Menü elemanını özel bir action view ‘ın içerisinde çıkartır.

 

DEERLE~1

Bunu yaptıktan sonra uygulamamızı çalıştırabiliriz. Bu durumda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Görüldüğü gibi sağ üstte üç noktalı(three-dot/three-point) menümüz çıktı.

2013-06-13_16-08-381-300x138

Action Bar’ı Kaldırmak

Uygulamalarda ekran alanından tasarruf için genellikle action barın kaldırılması tercih edilir.

Manifest.xml dosyasında

<code><activity
android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"
....
>
</code>

fakat bunu yaparken temadaki değişikliklere dikkat etmek gerekiyor. Java kısmında da bunun için bir çözüm mevcut.

ActionBar actionBar =getSupportActionBar();
actionBar.hide();

actionbar

Action Bar’ı Kaplama Olarak Kullanmak

Varsayılan olarak Action Bar, Activity penceresinin üstünde görünür ve Activity’nizin kalan alanını birazcık azaltır. Kullanıcı etkileşimi sırasında Action Bar’ı gizlemek ve göstermek istediğinizde bunu ActionBar üzerinde hide() ve show() metotlarını çağırarak yapabilirsiniz. Ancak bu durum, layout tabanında Activity boyutunun yeniden hesaplanmasına ve yeniden çizilmesine neden olur ki bu biraz maliyetlidir.

Action Bar’ı gizlerken ya da gösterirken layout’unuzun yeniden boyutlandırılmasının önüne geçmek istiyorsanız, Action Bar’ınız için kaplama (overlay) modunu etkinleştirmelisiniz. Kaplama modundayken Activity’nizin layout’u sanki Action Bar orada yokmuş gibi tüm alanı kullanır ve sistem de Action Bar’ı layout’unuzun önüne çizer. Bu, tepede layout’un bir kısmını örter ama artık Action Bar gizlendiğinde veya gösterildiğinde sistemin layout’unuzu yeniden boyutlandırmasına gerek kalmaz ve geçişler de kusursuz (seamless) olur.

Kaplama (Overlay) Modunun Etkinleştirilmesi

Action Bar için kaplama modunu etkinleştirmek için var olan Action Bar temanızdan türeyen (extend) yeni özel bir tema oluşturmalısınız ve “android:windowActionBarOverlay” özelliğini true olarak ayarlamalısınız.

actionbar-overlay2x

Android 3.0 ve Üst Sürümleri İçin

minSdkVersion değerinii 11 ve üstü olarak ayarladıysanız, oluşturduğunuz özel tema Theme.Holo (veya ondan türeyen) temasını ebeveyn tema olarak kullanmalıdır. Örneğin:

 

<resources>

<!– uygulamaya veya activity ye uygulanacak tema –>

<style name=”OzelActionBarTemasi”           parent=”@android:style/Theme.Holo”>        <item name=”android:windowActionBarOverlay”>true</item>

</style></resources>

Android 2.1 ve Üst Sürümleri İçin

Uygulamanız Android 3.0’dan düşük sürüm çalıştıran cihazlarla uyumluluk sağlasın diye Support Library kullanıyorsaz, oluşturduğunuz özel tema Theme.AppCompat (veya ondan türeyen) temasını ebeveyn tema olarak kullanmalıdır. Örneğin:

<resources>

<!– uygulama veya activity ye uygulanacak tema –>

<style name=”OzelActionBarTemasi”           parent=”@android:style/Theme.AppCompat”>

<item name=”android:windowActionBarOverlay”>true</item>

<!– Support library uyumluluğu için –>

<!– android: ön ekine dikkat ediniz –>

<item name=”windowActionBarOverlay”>true</item>

</style></resources>

 

Bu temanın windowActionBarOverlay öğesi için iki tanımı içerdiğini fark etmişsinizdir: birisi “android:” ön eki ile başlıyor, diğeri ise o olmadan.

 • android: ön eki ile başlayan Android platformundaki stiller için geçerli.
 • ön eki olmayan ise stilleri Support Library’den alacak olan eski Android sürümleri için geçerli.

Layout’un Üst Kenar Boşluğunun Belirtilmesi

Action Bar kaplama modundayken görünür kalması gereken layout’unuzun bir kısmını örtecektir. Bu tür öğelerin her zaman Action Bar’ın aşağısında kaldığından emin olmak için üst tarafta duracak View’ların kenar (margin) veya dolgu (padding) boşluklarını tanımlayabilirsiniz. Bunun için actionBarSize‘ın size verdiği yükseklik değerini kullanabilirsiniz. Örneğin:

<RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”    android:layout_width=”match_parent”    android:layout_height=”match_parent”    android:paddingTop=”?android:attr/actionBarSize”>    …</RelativeLayout>

Eğer Action Bar için Support Library kullanıyorsanız, android: ön ekini çıkarmanız gerekir. Örneğin:

<RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”    android:layout_width=”match_parent”    android:layout_height=”match_parent”    android:paddingTop=”?attr/actionBarSize”>    …</RelativeLayout>

Bu sefer ?attr/actionBarSize değeri ön ek olmadan Android 3.0 ve üzeri de dahil tüm Android sürümlerinde çalışacaktır.

Eylem Düğmeleri Eklemek

Action Bar, uygulamanızın o anki bağlamıyla ilgili önemli işlemleri düğme olarak üzerinize eklemenize olanak sağlar. Bu düğmeler bir simge ve/veya metin ile doğrudan Action Bar’ın üzerinde görünür. Bundan sonra bu düğmeleri “Eylem düğmeleri” olarak anacağız. Action Bar’a sığmayan veya yeterince önemli olmayan eylemler bir yere gizlenir. Bu yere da taşan eylemler bölümü (actions overflow) ismini veriyoruz.

actionbar-actions

Resim 1. Arama için bir eylem düğmesi ve ek eylemleri bulunduran “taşan eylemler” bölümüyle (sağdaki üç nokta) bir Action Bar.

Eylemlerin XML içinde Tanımlanması

Tüm eylem düğmeleri ve taşan eylemler bölümündeki diğerleri bir XML menü kaynağı olarak tanımlanır. Eylem düğmelerini Action Bar’a eklemek için projenizin res/menu dizininde yeni bir XML dosyası oluşturun. İçine de eklemek istediğiniz her eylem için bir <item> öğesi ekleyin. Örneğin:

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
<!-- Arama, eylem düğmesi olarak görülebilir -->
<item android:id="@+id/action_arama"
android:icon="@drawable/ic_action_arama"
android:title="@string/action_arama"
android:showAsAction="ifRoom" />
<!-- Ayarlar, daima taşan eylemler bölümünde durabilir -->
<item android:id="@+id/action_ayarlar"
android:title="@string/action_ayarlar"
android:showAsAction="never" />
</menu>

Bu şekilde bir kod ile arama eylemi eğer Action Bar’da yeterli alan varsa eylem düğmesi olarak görüntülenir. Fakat Ayarlar eylemi daima taşan eylemler bölümünde görünür. (Varsayılan olarak tüm eylemler taşan eylemler bölümünde görünür fakat daha iyisi, önemli her eylemi açıkça göstermektir)

NOT: Android’in ikonografisi ile en iyi uyumu yakalamak için Action Bar Simge Seti içinde sunulan simgeleri kullanmalısınız.

“icon” özelliği için bir görselin kaynak ID’sini vermeniz gerekiyor. Projenizin res/drawable dizinine kaydettiğiniz bitmap görselinin isminin @drawable/ ile başlaması gerekir. Örneğin “@drawable/ic_action_arama” ifadesi ic_action_arama.png dosyasına karşılık gelir. Benzer şekilde “title” özelliği de projenizin res/values/ dizinindeki XML dosyasında tanımlı bir string kaynağını kullanır. Bu konuyu daha sonra Basit Kullanıcı Arayüzleri Oluşturma (Building a Simple User Interface) başlığı altında inceleyeceğiz.

NOT: Uygulamanızın simgesini veya diğer bitmap görsellerini oluştururken en önemli nokta, bu kaynakların farklı ekran yoğunluklarına uygun farklı sürümlerini de oluşturmanızdır. Bu konu Farklı Ekranları Desteklemek hakkındaki içerikte daha sonra ayrıntılı olarak ele alınacak.

Uygulamanız Android 2.1 gibi düşük sürümlerle uyumluluk için Support Library kullanıyorsa, showAsAction özelliği android: isim uzayında kullanılamayacaktır. Support Library tarafından sağlanan bu özellik yerine kendi XML isim uzayını tanımlamalısınız ve bunu showAsAction özelliğinin ön eki olarak kullanmalısınız. (Elle verilmiş bir XML isim uzayı uygulamanızın ismine uygun olmalıdır fakat istediğiniz herhangi bir isim de olabilir. Bu isim sadece onu ilan ettiğiniz dosyanın kapsamında geçerli olacaktır) Örneğin:

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:uygulamaismi="http://schemas.android.com/apk/res-auto" >
<!-- Arama, eylem düğmesi olarak görülebilir -->
<item android:id="@+id/action_search"
android:icon="@drawable/ic_action_search"
android:title="@string/action_search"uygulamaismi:showAsAction="ifRoom"  />
...
</menu>

Eylemlerin Action Bar’a Eklenmesi

Menü öğelerini Action Bar’a yerleştirmek için Activity’nizin onCreateOptionsMenu() isimli callback metodunu gerçeklemeniz gerekir. Bu metotla Menu nesnesi içinde verilen menü kaynağını gösterime hazır edebilirsiniz (inflate). Örneğin:

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Action Bar içinde kullanılacak menü öğelerini inflate edelim
MenuInflater inflater = getMenuInflater();
inflater.inflate(R.menu.main_activity_actions, menu);
return super.onCreateOptionsMenu(menu);
}

Eylem Düğmelerinin Tepki Vermesi

Kullanıcı eylem düğmelerine veya taşan eylemler bölmesindeki diğer öğelere tıkladığında, sistem Activity’nizin onOptionsItemSelected()  isimli callback metodunu çağırır. Bu metotdaki gerçekleştiriminiz (implementasyonunuz) ise metodun verdiği MenuItem  üzerinden getItemId() metodunu çağırır ve böylece kullanıcının bastığı öğesi belirlersiniz. Dönen ID değeri, sizin tanımladığınız <item> elementinin içindekiandroid:id özelliğinin değeri olacaktır.

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Action Bar öğelerindeki basılmaları idare edelim
switch (item.getItemId()) {
case R.id.action_search:
openSearch();
return true;
case R.id.action_settings:
openSettings();
return true;
default:
return super.onOptionsItemSelected(item);}}

Alt Seviyedeki Activity’ler için Yukarı Düğmesinin Eklenmesi

Uygulamanıza ana giriş noktası sağlamayan (“ana” ekran olmayan Activity’ler) tüm ekranlar, kullanıcıya mantıksal olarak ebeveyni olan ekrana geçebilmesi için Action Bar’daki yukarı düğmesi yardımıyla uygulamanızın hiyerarşisi içinde gezinme yolunu sunmalıdır.

actionbar-up

 

Resim 2. Gmail’deki Yukarı düğmesi.

Android 4.1 ve üzerinde çalışırken veya Support Library’deki ActionBarActivity’yi kullanırken, “yukarı” gezinmeyi sağlamak için manifest dosyasında Activity’ye ebeveyn olan Activity’yi basitçe tanımlamalı ve o alttaki Activity’de Action Bar için “yukarı” düğmesinin etkin olmasını sağlamalısınız.

Aşağıdaki örnekte, bir Activity’nin ebeveyn Activity’sini manifest dosyasında nasıl tanımlayacağınızı görebilirsiniz:

<application ... >
...
<!-- Ana (main) Activity (Ebeveyni olmayan) --><activity
android:name="org.tcellgy.android.ornek1.MainActivity" ...>
...</activity>
<!-- MainActivity'nin bir çocuğu --><activity
android:name="org.tcellgy.android.ornek1.DetayActivity"
android:label="@string/title_activity_detay"
android:parentActivityName="org.tcellgy.android.ornek1.MainActivity" >
<!-- 4.0 ve aşağısını desteklemek için ebeveyn Activity meta-datası -->
<meta-dataandroid:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
android:value="com.example.myfirstapp.MainActivity" />
</activity>
</application>

Ardından setDisplayHomeAsUpEnabled() metodunu çağırarak uygulama simgenizin Yukarı düğmesi gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz:

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_displaymessage);
getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
// minSdkVersion değerini 11 ve üstüyse bunu kullanın:
// getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
}

Sistem MainActivity’yi DetayActivity’nin ebeveyni bildiği için kullanıcı Yukarı düğmesine bastığında uygun ebeveyn Activity gösterilecektir – sizin Yukarı düğmesi için bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Action Bar’ı Biçimlendirmek

Action Bar, kullanıcının uygulamanıza aşina olmasını ve gerçekleştireceği eylemleri daha kolay tahmin etmesini sağlar. Fakat bu durum, uygulamanızdaki Action Bar’ın diğer uygulamalardakiyle aynı olması gerektiği anlamına gelmiyor. Action Bar’ı ürününüzü daha iyi yansıtacak ya da çağrıştıracak şekilde biçimlendirmek isterseniz, kolaylıkla Android’in stil ve tema  kaynaklarını kullanabilirsiniz.

Android’in “dark” ve “light” Action Bar stili içeren birkaç tane Activity teması kendiliğinden vardır. Action Bar’ınızın görünümünü değiştirmek istediğinizde bu temalardan yeni tema türetebilirsiniz.

NOT: Action Bar için Support Library API’lerini kullanıyorsanız, stillerinizde mutlaka Theme.AppCompat tema ailesini kullanmalısınız. Böyle yaptığınızda stillerinizde ilan ettiğiniz stil özelliklerini iki kere ilan etmiş olmanız gerekecek: biri platformun stil özelliklerini (android: isim uzayındaki özellikler) kullanarak ilan edilecek, diğeri Support Library içindeki stil özelliklerini kullanarak ilan edilecek. Bu cümle kafanızı karıştırmasın. Support Library kullanan örneklerdeki bu iki seferlik kullanımı aşağıdaki örneklerde bulabilirsiniz.

Yerleşik Android Temasının Kullanılması

Android’in Action Bar renklerine uygulanabilecek iki temel Activity teması var: 

 • Holo isimli “dark” yani “karanlık” bir tema
 • Holo.Light isimli “light” yani “aydınlık” bir tema

 

actionbar-theme-light-solid2x

Bu temaları tüm uygulamanıza veya birbirinden bağımsız olarak Activity’lerinize uygulamak için manifest dosyanızdayken android:theme özelliğini <application> veya <activity> elementlerinde ilan edebilirsiniz. Örnek:

<application android:theme="@android:style/Theme.Holo.Light" ... />

Theme.Holo.Light.DarkActionBar temasını ilan ederek Activity’nin geri kalanı aydınlık temayı kullanırken Action Bar’ınızın karanlık temayı kullanmasını da sağlayabilirsiniz.

actionbar-theme-light-darkactionbar2x

 

Eğer Support Library kullanıyorsanız, Theme.AppComat temalarını kullanmanız gerekiyor:

 • Karanlık tema için Theme.AppCompatteması
 • Aydınlık tema içinAppCompat.Light teması
 • Aydınlık tema ve karanlık Action Bar içinAppCompat.Light.DarkActionBar teması

Action Bar’daki simgelerinizin Action Bar renkleriyle uyumlu ve seçilebilir olduğundan emin olmalısınız. Yardımcı olması açısından Holo Light ve Holo Dark Action Bar temaları için kullanabileceğiniz Action Bar Simge Seti’ne göz atmalısınız.

Arkaplanın Özelleştirilmesi

Action Bar’ın arkaplanını değiştirmek için Activity’niz için özel (custom) bir tema oluşturmalı ve “actionbarstyle”  isimli özelliği override (yeniden yazmalısınız) etmelisiniz. Bu özellik başka bir stili işaret edecek. Bu stilde de Action Bar arkaplanı için bir resim kaynağı (drawable resource) tanımlayabileceğiniz “background” özelliğini override edeceksiniz.

actionbar-theme-custom2x

 

Uygulamanız gezinme sekmeleri(navigation tabs) veya ayrılmış (split) Action Bar  kullanıyorsa, bunlar için de arkaplan tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için sırasıyla backgroundStacked  ve backgroundSplit isimli özellikleri kullanabilirsiniz.

Android 3.0 ve Üst Sürümleri İçin

Sadece Android 3.0 ve üst sürümlerini destekleyecekseniz, Action Bar’ınızın arkaplanını şuna benzer şekilde tanımlayabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- uygulama veya Activity ye uygulanacak tema -->
<style name="OzelActionBarTemasi"parent="@android:style/Theme.Holo.Light.DarkActionBar"><item name="android:actionBarStyle">@style/OzelActionBarStili</item>
</style>
<!-- Action Bar stili -->
<style name="OzelActionBarStili"parent="@android:style/Widget.Holo.Light.ActionBar.Solid.Inverse"><item name="android:background">@drawable/actionbar_background</item></style>
</resources>

Ardından temayı tüm uygulamaya veya bağımsız olarak Activity’lere uygulayabilirsiniz:

<application android:theme="@style/OzelActionBarTemasi" ... />

veya

<activity android:theme="@style/OzelActionBarTemasi" ... />

Android 2.1 ve Üst Sürümleri İçin

Support Library kullandığınızda yukarıdaki tema şu şekilde olmalıdır:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- uygulama veya activity ye uygulanacak tema -->
<style name="OzelActionBarTemasi"parent="@style/Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"><item name="android:actionBarStyle">@style/OzelActionBarStili</item>
<!-- Support Library uyumluluğu için -->
<!-- dikkat edin android: ön eki yok -->
<item name="actionBarStyle">@style/OzelActionBarStili</item>
</style> <!-- Action Bar stilleri -->
<style name="OzelActionBarStili"parent="@style/Widget.AppCompat.Light.ActionBar.Solid.Inverse">
<item name="android:background">@drawable/actionbar_background</item>
<!-- Support Library uyumluluğu için -->
<!-- dikkat edin android: ön eki yok -->
<item name="background">@drawable/actionbar_background</item>
</style>
</resources>

Ardından temayı tüm uygulamaya veya bağımsız olarak Activity’lere uygulayabilirsiniz:

<application android:theme="@style/OzelActionBarTemasi" ... />

veya

<activity android:theme="@style/OzelActionBarTemasi" ... />

Metin Renginin Özelleştirilmesi

Action Bar’ın içindeki metnin rengini değiştirmek için her text elementinin farklı özelliklerini override etmelisiniz – yeniden yazmalısınız:

 • Action Bar başlık metni: “textColor” özelliği olan özel bir stil oluşturun ve oluşturduğunuz özel actionbarstyle stilinde kullanmak üzere titleTextStyle barındıran yeni bir stil tanımlayın.
  Not: titleTextStyle özelliğine uygulanan özel stil ebeveyn stil olarak  Holo.Widget.ActionBar.Title stilini kullanmalıdır.
 • Action Bar sekmeleri: Activity temanızda actionBarTabTextStyle ‘ı ezin.
 • Eylem düğmeleri: Activity temanızda actionMenuTextColor’ı ezin.

Android 3.0 ve Üst Sürümleri İçin

Sadece Android 3.0 ve üstünü destekleyeceğimiz zaman şuna benzeyecek bir XML stil dosyası oluşturabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- uygulama veya activity ye uygulanacak tema -->
<style name="OzelActionBarTemasi"parent="@style/Theme.Holo">
<item name="android:actionBarStyle">@style/OzelActionBarStili</item>
<item name="android:actionBarTabTextStyle">@style/OzelActionBarStiliTabText</item>
<item name="android:actionMenuTextColor">@color/actionbar_text</item>
</style>
 <!-- ActionBar stilleri -->
<style name="OzelActionBarStili"parent="@style/Widget.Holo.ActionBar">
<item name="android:titleTextStyle">@style/OzelActionBarStiliTitleText</item>
</style> <!-- Action Bar başlık metni -->
<style name="OzelActionBarStiliTitleText"parent="@style/TextAppearance.Holo.Widget.ActionBar.Title"><item name="android:textColor">@color/actionbar_text</item></style>
 <!-- Action Bar sekme metinlerinin stilleri -->
<style name="OzelActionBarStiliTabText"parent="@style/Widget.Holo.ActionBar.TabText">
<item name="android:textColor">@color/actionbar_text</item>
</style>
</resources>

Android 2.1 ve Üst Sürümleri İçin

Support Library kullandığınızda, XML stil dosyanızı şuna benzer şekilde oluşturabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- uygulama veya activity ye uygulanacak tema -->
<style name="CustomActionBarTheme"parent="@style/Theme.AppCompat">
<item name="android:actionBarStyle">@style/MyActionBar</item>
<item name="android:actionBarTabTextStyle">@style/MyActionBarTabText</item>
<item name="android:actionMenuTextColor">@color/actionbar_text</item> 
<!-- Support Library uyumluluğu için --><!-- dikkat edin android: ön eki yok -->
<item name="actionBarStyle">@style/MyActionBar</item>
<item name="actionBarTabTextStyle">@style/MyActionBarTabText</item>
<item name="actionMenuTextColor">@color/actionbar_text</item></style> 
<!-- Action Bar stilleri -->
<style name="MyActionBar"parent="@style/Widget.AppCompat.ActionBar">
<item name="android:titleTextStyle">@style/MyActionBarTitleText</item>
 <!-- Support Library uyumluluğu için --><!-- dikkat edin android: ön eki yok -->
<item name="titleTextStyle">@style/MyActionBarTitleText</item>
</style>
 <!-- Action Bar başlık metni -->
<style name="MyActionBarTitleText"parent="@style/TextAppearance.AppCompat.Widget.ActionBar.Title"><item name="android:textColor">@color/actionbar_text</item>
<!-- textColor, Support Library ile geriye uyumlu bir özelliktir -->
</style> 
<!-- Action Bar sekmelerinin metni -->
<style name="MyActionBarTabText"parent="@style/Widget.AppCompat.ActionBar.TabText">
<item name="android:textColor">@color/actionbar_text</item>
<!-- textColor, Support Library ile geriye uyumlu bir özelliktir -->
</style>
</resources>

Sekme Göstergesinin (Tab Indicator) Özelleştirilmesi

Gezinme sekmelerinde (Navigasyon tabs)kullanılan göstergelerde (aşağıdaki örnekte seçili sekmenin altında beyaz çizgiyi görüyorsunuz) değişiklik yapmak için actionBarTabStyle özelliğini override eden bir Activity teması oluşturmalısınız. actionBarTabStyle özelliğinde “background” özelliğini ezdiğiniz başka bir stil kaynağını işaret etmelisiniz. Bu stil kaynağında state-list olarak andığımız ve farklı durumlara ilişkin tanımlamaları içeren bir drawable olmalı.

actionbar-theme-custom-tabs2x

 

Not: State-list’ler yani durumların listesini bulunduran drawable kaynakları önemlidir. O an seçilen sekmeyi diğer sekmelerden ayırabilmeniz için arkaplanını değiştirebilirsiniz. Bir düğmenin birden fazla durumunu yöneteceğiniz drawable kaynakları nasıl oluşturacağınız hakkında daha fazla bilgi için Durum Listesi – State List belgesini okuyunuz.

Aşağıdaki örneğimizde bir Action Bar sekmesinin farklı durumları için belli arkaplan görselleri göstermenize yarayan state-list drawable kaynağını görebilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<!-- DÜĞMEYE BASIL/MA/DIĞINDAKİ DURUMLAR -->
<!-- Odaklamasız-Non focused durumlar -->
<item android:state_focused="false" android:state_selected="false"
android:state_pressed="false"android:drawable="@drawable/tab_unselected" />
<item android:state_focused="false" android:state_selected="true"android:state_pressed="false"android:drawable="@drawable/tab_selected" />
<!-- Odaklı-Focused durumlar (d-pad veya fare ile üzerine gelip odaklandığında gibi) --><item android:state_focused="true" android:state_selected="false"android:state_pressed="false"android:drawable="@drawable/tab_unselected_focused" />
<item android:state_focused="true" android:state_selected="true"android:state_pressed="false"android:drawable="@drawable/tab_selected_focused" />
 <!-- DÜĞMEYE BASILDIĞINDAKİ DURUMLAR -->
 <!-- Odaklamasız-Non focused durumlar -->
<item android:state_focused="false" android:state_selected="false"android:state_pressed="true"android:drawable="@drawable/tab_unselected_pressed" />
<item android:state_focused="false" android:state_selected="true"android:state_pressed="true"android:drawable="@drawable/tab_selected_pressed" />
<!-- Odaklı-Focused durumlar (d-pad veya fare ile üzerine gelip odaklandığında gibi) -->
<item android:state_focused="true" android:state_selected="false"
android:state_pressed="true"
android:drawable="@drawable/tab_unselected_pressed" />
<item android:state_focused="true" 
android:state_selected="true"
android:state_pressed="true"
android:drawable="@drawable/tab_selected_pressed" />
</selector>

Android 3.0 ve Üst Sürümleri İçin

Sadece Android 3.0 ve üstünü desteklediğinizde XML stil dosyanız şuna benzer bir şey olacaktır:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- uygulama ya da activity ye uygulanacak tema -->
<style name="OzelActionBarTemasi"
parent="@style/Theme.Holo">
<item name="android:actionBarTabStyle">@style/OzelActionBarSekmeleri</item>
</style>
<!-- Action Bar sekme stilleri -->
<style name="OzelActionBarSekmeleri"
parent="@style/Widget.Holo.ActionBar.TabView">
<!-- Sekme belirticileri - tab indicators -->
<item name="android:background">@drawable/actionbar_tab_indicator</item>
</style>
</resources>

Android 2.1 ve Üst Sürümleri İçin

Support Library kullandığınızda XML stil dosyanız şuna benzer bir şey olacaktır:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<!-- uygulama ya da activity ye uygulanacak tema -->
<style name="OzelActionBarTemasi"
parent="@style/Theme.AppCompat">
<item name="android:actionBarTabStyle">@style/OzelActionBarSekmeleri</item>
<!-- Support library uyumluluğu için -->
<!-- android: ön eki olmadığına dikkat edin -->
<item name="actionBarTabStyle">@style/OzelActionBarSekmeleri</item>
</style>
<!-- Action Bar sekme stilleri -->
<style name="OzelActionBarSekmeleri"
parent="@style/Widget.AppCompat.ActionBar.TabView">
<!-- Sekme belirticileri - tab indicators -->
<item name="android:background">@drawable/actionbar_tab_indicator</item>
<!-- Support library uyumluluğu için -->
<!-- android: ön eki olmadığına dikkat edin -->
<item name="background">@drawable/actionbar_tab_indicator</item>
</style>
</resources>

Action Bar için tümden stiller üretmenize yarayan Android Action Bar Style Generator deneyebilirsiniz.

Action Bar’a icon örneği için linke tıklayınız…

http://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-actionbar.html#source.space.trim=0&source.space.pad=0.15&name=ic_action_action_account_child&theme=light&color=33b5e5%2C60

Action Bar’da style örneği için linke tıklayınız…

http://jgilfelt.github.io/android-actionbarstylegenerator/#name=example&compat=holo&theme=light&actionbarstyle=solid&texture=0&hairline=0&neutralPressed=1&backColor=E4E4E4%2C100&secondaryColor=D6D6D6%2C100&tabColor=33B5E5%2C100&tertiaryColor=F2F2F2%2C100&accentColor=33B5E5%2C100&cabBackColor=FFFFFF%2C100&cabHighlightColor=33B5E5%2C100

 

Sibel ÖZEN – Fatma KAPLAN

 

 

Kaynaklar

http://www.mobilhanem.com/android-action-bar-kullanimi/

http://blog.kaanalkim.com/android-action-bar-kullanimi/

http://nedir.sitesi.gen.tr/action-bar-ne-demek-action-bar-nedir/

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-201/action-bar-eklemek

http://www.codesenior.com/tutorial/Android-Action-Bar-Kullanimi

http://volkansahin.net/android-action-bar-kaldirma/

http://jgilfelt.github.io/android-actionbarstylegenerator/#name=example&compat=holo&theme=light&actionbarstyle=solid&texture=0&hairline=0&neutralPressed=1&backColor=E4E4E4%2C100&secondaryColor=D6D6D6%2C100&tabColor=33B5E5%2C100&tertiaryColor=F2F2F2%2C100&accentColor=33B5E5%2C100&cabBackColor=FFFFFF%2C100&cabHighlightColor=33B5E5%2C100

http://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-actionbar.html#source.space.trim=0&source.space.pad=0.15&name=ic_action_action_account_child&theme=light&color=33b5e5%2C60

İlgili Terimler : ,
Yazar Hakkında

Yazar : Kadriye Kundakci

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar

Sitemizde En Çok Okunan İçerikler

ANDROİD TELEFONLARA ROOT ATMA
ANDROİD TELEFONLARA ROOT ATMARoot Ne demek ? Bir android cihazı root etmek telefonun
fragment
ANDROİD FRAGMENT YAPISI VE KULLANIMIFragmentler Activity içerisinde yer alan kullanıcı ara yüzleridir. Fragment
ANDROİD TELEFONLARDA KONFERANS GÖRÜŞME
ANDROİD TELEFONLARDA KONFERANS GÖRÜŞMEANDROİD TELEFONLARDA KONFERANS GÖRÜŞME   Konferans görüşme çok fazla bilinmeyen androidin
Asp.NET’de web servis hazırlama ve Android de kullanimi  Web Servis Nedir ? Web üzerinden HTTP protokolü ile hizmet

Sitemizde En Çok Yorumlanan İçerikler

Rating Bar Kullanımı
Rating Bar KullanımıAndroid’de yıldız şeklinde derecelendirme çubuğu olarak kullanılır. Kullanıcı sürükleme
Android Wear Emülatör Kurulumu
Android Wear Emülatör Kurulumu   Android studio da geliştireceğimiz uygulamaların kontrolunü yapmak için emülatör
Resim Galerisi Oluşturma
Resim Galerisi OluşturmaAndroid Programlama – Resim Galerisi Oluşturma Bu yazıda, bir galeri
SQLite Database Browser Kullanımı
SQLite Database Browser KullanımıSQLite Database Browser Kullanımı Merhaba arkadaşlar, Android uygulamaları geliştirirken uygulama üzerindeki

Son Yapılan Yorumlar

 • Kategoriler

 • Son Yazılar

 • Takvim

  Kasım 2017
  P S Ç P C C P
  « Kas    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
 • Etiketler

 • Son Yorumlar

  • Arşivler

  • Meta